top of page
OsPorten ved e39 motorvei

Kultur

Arrangementer

Mer informasjon kommer snart:

KULTUR, IDRETT OG FRITID

Kulturlivet i Os er allsidig og aktivt. Her er mange muligheter både som deltager og publikum innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og andre kulturaktiviteter, og kommunens tjeneste skal være med å legge til rette for kulturaktiviteter for alle grupper barn, unge og voksne.

Vintervukku arrangeres hvert år i begynnelsen av mars.

Her er det arrangementer i alle deler av kommunen der lag, foreninger og privatpersoner er engasjert.

bottom of page